Hulevesien hallintarakenteet

Hulevesiä on fiksuinta hallita heti niiden syntypaikalla

Kaikista kevyimpiä hulevesirakenteita voidaan hyödyntää silloin, kun hulevesiä käsitellään heti niiden syntypaikalla. Yksinkertaisimmillaan rakenne voi olla maanpinnan muotoilulla tehty painanne, jossa hulevedet voivat viipyä hetken aikaa. Jos hulevesissä on haitta-aineita ja hulevesirakenteessa halutaan käsitellä likaisia vesiä, rakenteessa voidaan hyödyntää kasvillisuutta ja biosuodatusta. Kasvillisuudella on tärkeä tehtävä hulevesien määrän ja laadun hallinnassa. Rakennettavalle tontille tulisi jättää alkuperäistä kasvillisuutta ja varsinkin suuria puita niin paljon kuin vain suinkin mahdollista.

Jos tarvitsee hallita suuria määriä hulevesiä eikä maanpinnalle voi tehdä tilaa vieviä hulevesirakenteita, voidaan maan alle sijoittaa hulevesiä viivyttäviä rakenteita kuten hulevesikasetteja tai tunneleita. Ohjevihkosessa on esitelty erilaisia hulevesirakenteita sekä pieniin että suuriin kohteisiin. Sopivan hulevesirakenteen löytämiseen voi hakea apua hulevesirakenteen valintatyökalusta.

3.2.meiramitie_perusteksti

Kuva 1. Hulevedet laskeutetaan kivetyllä alueella ennen viherpainanteeseen menoa, mikä helpottaa rakenteen kunnossapitoa.

Hulevesirakenteen kunnossapito on tärkeää huomioida sen koko elinkaaressa

Kunnossapidolla on suuri merkitys hulevesirakenteiden lopullisiin kustannuksiin, kun tarkastellaan rakenteiden koko elinkaarta. Riittävällä hulevesirakenteiden ylläpidolla varmistetaan, että ne toimivat suunnitellulla tavalla ja pystyvät käsittelemään niille mitoitetun määrän hulevesiä. Oikea kunnossapito myös lisää rakenteen elinikää ja vähentää suuria kunnostustöitä. Ohjevihkosessa on kerrottu hulevesirakenteiden lisäksi niiden kunnossapidosta. Samoin työkaluista löytyy koonti hulevesirakenteiden kustannuksista.

3.2.viherpainanne_perusteksti

Kuva 2. Apilat kukoistavat viherpainanteen pinnalla Vantaalla Tikkurilantiellä.

3.2.lampi_perusteksti

Kuva 3. Hulevesilammikko tekee asuinalueesta mielenkiintoisen ja omaleimaisen näköisen.

On tärkeää, että hulevesirakenteet mitoitetaan oikein ja rakennetaan suunnitelmien mukaan. Näin voidaan varmistaa, että rakenteet pystyvät käsittelemään hulevesiä määrällisesti ja laadullisesti niin kuin on tarkoitettu ja vältetään turhia kunnostustöitä. Mitoitustyökalun avulla voidaan tarkastella eri sateiden synnyttämiä pintavaluntoja tontilla.

Hulevesirakenteiden toimivuutta on syytä tarkkailla, jotta saadaan selville kunnossapidon tarve ja mahdolliset ongelmakohdat. Hulevesirakenteiden seurantataulukkoa voidaan hyödyntää, kun kootaan tietoja rakennetuista ja suunnitteilla olevista hulevesirakenteista.

Hulevesirakenteiden tietokannasta voidaan tarkistaa niin rakenteiden huollon aikaväli kuin se, onko rakenteet toteutettu suunnitellulla tavalla aikataulussa. Seurantataulukon toisella välilehdellä on omakotitalotontin omistajille lomake, johon voi kerätä tietoa tontin hulevesijärjestelmästä. Näin tieto tontin hulevesirakenteiden toiminnasta ja kunnossapidosta siirtyy helposti eteenpäin tontinomistajan vaihtuessa. Tontinomistajalla on vastuu siitä, että hulevedet hallitaan tontilla ja että eteenpäin johdettavat vedet eivät tuota ongelmia tontin ulkopuolelle siirtyessä.

 

Lähteet ja linkit -osiosta löydät lisätietoa aiheesta.