Vihreä infrastruktuuri

Vihreä infrastruktuuri lisää kaupunkialueiden ilmastonkestävyyttä ja auttaa kaupunkeja sopeutumaan muuttuvan ilmaston haasteisiin. Vihreä infrastruktuuri sisältää sekä luonnontilaiset alueet, kuten metsät ja purot että rakennetut viheralueet, kuten puistot, viherkatot ja hulevesirakenteet.

Kattava vihreä infrastruktuuri saavutetaan parhaiten huolellisella strategisella aluesuunnittelulla. Suunnitteluoppaan hiilitaselaskurilla voi vertailla eri maankäyttösuunnitelmien vaikutusta alueen hiilivarastoihin. Viherkerroinmenetelmän avulla voi arvioida riittävän viherpinta-alan määrän urbaaneilla tonteilla.

Pelkkä perinteiseen infrastruktuuriin keskittyminen ei edistä tehokkaasti ilmastonmuutokseen sopeutumista, vaan säilyttämällä ja palauttamalla ekosysteemejä voidaan hyödyntää myös luonnon kykyä hillitä ja rajoittaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Kasvillisuuden peittämät pinnat mm.

  • vähentävät tulvariskiä
  • toimivat hiilinieluna
  • viilentävät ja puhdistavat kaupunki-ilmaa sekä
  • parantavat kaupunkitilan esteettisyyttä, viihtyisyyttä ja terveysvaikutuksia.

Vihreään infrastruktuuriin panostaminen on myös taloudellisesti järkevää. Luonnon tarjoamien palveluiden korvaaminen keinotekoisilla ratkaisuilla olisi sekä teknisesti haastavaa että erittäin kallista. Kaupunkivihreän on todettu vaikuttavan myös suoraan tonttien hintoihin.