Hiilinielut osaksi kaupunkisuunnittelua

Hiilinieluja ovat maaperän kasvillisuus ja merien pintakerrokset, joihin sitoutuu hiilidioksidia. Hiilinielut hillitsevät ilmaston lämpenemistä ja maailmanlaajuisesti hiilinielujen merkitys on ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta erittäin merkittävä. Maankäytön suunnittelulla voidaan turvata metsiä, kosteikkoja ja turvemaita, jotka toimivat alueen hiilinieluina. Lisäksi viherrakentamisella ja puurakentamisella voidaan lisätä alueen hiilinielupotentiaalia ja hiilen varastoja. Metsien ja viheralueiden säilyttäminen lisää myös kaupungin sopeutumiskykyä.

Hiilitaselaskuri kertoo kaavan vaikutuksista hiilivarastoihin

Hiilitaselaskuri on kaupunkisuunnittelijoiden kuten kaavoittajien käyttöön soveltuva, helppokäyttöinen työkalu, jonka avulla käyttäjä voi arvioida vaihtoehtoisien maankäyttöratkaisujen vaikutusta alueen hiilivarastoihin. Kasvillisuuden ja maaperän hiilivarastojen muutoksen lisäksi työkalulla voidaan laskea puu- ja viherrakentamisen vaikutusta hiilivarastojen muutokseen ja kasvihuonekaasupäästöihin. Laskuriin ei ole sisällytetty kaava-alueen muiden toimintojen, kuten energian käytön tai liikenteen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä.

Hiilinielu_suunitelmat

Hiilitaselaskuri mahdollistaa eri maankäyttösuunnitelmien vaikutusten vertailun alueen hiilivarastoihin.

 

Laskuri yleis- ja asemakaavasuunnitteluun

Hiilitaselaskurilla voi arvioida yleis- ja asemakaavatason maankäyttösuunnitelman vaikutusta alueen hiilivarastoihin. Laskentatyökalussa on kolme tarkkuustasoa, jotka määräytyvät siihen syötettävien lähtötietojen tarkkuuden mukaan. Tämä mahdollistaa työkalun hyödyntämisen jo kaavoituksen ja suunnittelun alkuvaiheissa, ja laskennan tuloksien tarkentamisen suunnittelun edetessä. Hiilitaselaskuria voit kokeilla nettiversiolla tai ladata excel-pohjaisen laskentatyökalun koneellesi. Laskuri on kuvattu tarkemmin raportissa Hiilitaselaskuri ja toimenpidevalikoima.

Vinkkejä hiilinielujen säilyttämiseksi

Työkalun tukena toimii kaavoittajan ja suunnittelijan toimenpidevalikoima, jossa kuvataan, miten maankäytön suunnittelulla voi vaikuttaa alueen hiilinielujen säilymiseen ja lisäämiseen. Toimenpiteet on kuvattu kaikilla eri kaavatasoilla sekä viherrakentamisen ja puurakentamisen näkökulmista. Lue raportista lisää kaupunkisuunnittelijan keinoista lisätä hiilinieluja ja lataa toimenpidevalikoima omalle koneellesi.

Kaupunkien hiilivarastot kasvoivat

ILKKA-hankkeessa arvioitiin Helsingin, Espoon, Vantaan, Lahden ja Turun kaupunkien hiilivarastot ja niiden muutos vuoden 2011 aikana. Laskennan positiivinen tulos osoittaa, että tällä hetkellä kaupunkien metsät kasvavat hyvin ja sitovat hiiltä ilmakehästä. Lue raportista, miksi esimerkiksi Espoon hiilivarastot on Helsinkiä suurempia ja minkälaisiin metsiin on sitoutunut eniten hiiltä.

Lahden kaupunki selvitti myös, miten hapetus on vaikuttanut Vesijärven hiilikaasupäästöihin.

 

Lähteet ja linkit -osiosta löydät lisätietoa aiheesta.