Peruskartoitus

peruskartoitus

Peruskartoitus pohjana sopeutumistyön edistymiselle

Peruskartoitus voidaan nähdä sopeutumistiedon kokoajana. Integroidun johtamisjärjestelmän (IMS) ensimmäinen päävaihe on arvioida kaupungin tämänhetkistä tilannetta ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja varautumisen näkökulmasta. Tarkoituksena on tehdä valintoja sekä luoda tietopankki, ja nämä toimivat perustana painopisteitä sekä tavoitteita asetettaessa ja asioiden edistymistä seurattaessa.

Edistymisen voi havaita ainoastaan vertailemalla lähtötilanteeseen eli peruskartoituksen yhteydessä määriteltyyn tasoon. Samalla arvioidaan tämänhetkisiä käytäntöjä ja toimenpiteitä sekä niitä perusteita jotka ovat johtaneet nykytilanteeseen sekä ennakoituun tulevaisuuteen.

sopeutumisen_osa-alueet

Kuva 1. Peruskartoituksen yhtenä tuloksena voi olla oheisen kaltainen valmiusmatriisi.

Monivaiheinen prosessi

Peruskartoituksessa tulee kerätä kaikki käytettävissä olevat tiedot ilmastonmuutokseen ja sen paikallisiin vaikutuksiin liittyvistä näkökohdista. Vaikkei kaikkia tietoja voitaisikaan kerätä ensimmäisen peruskartoituksen aikana, tulee siinä listata ne kysymykset ja osa-alueet, joihin vastaukset tulee selvittää tuonnempana.

esimerkki_valmiusmatriisi

Kuva 2. Esimerkki valmiusmatriisista.

Osana IMS:n sykliä peruskartoituksen tietoja päivitetään säännöllisesti ja siitä vastaavan työryhmän tulee kuntaorganisaatiossa olla monialainen. Päivityksen toistumistiheydestä ja keskeisistä seurantamittareista on hyvä sopia kartoitustyön yhteydessä.

Peruskartoituksen tavoiteltava sisältörakenne

Paikallisten ilmastonmuutoksen vaikutuksien ja sopeutumisen osa-alueiden arvioinnissa tulisi huomioida ainakin seuraavat osa-alueet:
• Lainsäädännölliset ja muut säädökselliset vaatimukset
• Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvät trendit ja muualla tehty sopeutumistyö
• Ilmastonmuutokseen sopeutumisen keskeiset paikalliset näkökohdat
• Riskien arviointi
• Alueella jo tehdyt sopeutumistoimenpiteet sekä käytössä olevat työkalut ja järjestelmät
• Organisatoriset valmiudet

Tiedostossa peruskartoituksen sisältörakenne on tarkempi ohjeistus tavoiteltavaan sisältörakenteeseen.

 

Lähteet ja linkit -osiosta löydät lisätietoa aiheesta.