Chicago kannustaa viherrakentamiseen nopeutetun lupaprosessin avulla

Lämpöaallot ja tulvat ovat todennäköisimpiä ilmastonmuutoksen aiheuttamia ongelmia Chicagossa. Lähes 60% kaupunkialueen pinnoitteesta on läpäisemätöntä materiaalia, mikä aiheuttaa ongelmia hulevesien hallinnassa. Kaupunki aikoo selvitä muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa kehittämällä ja vaatimalla uusia vihreitä rakennussuunnitelmia. Viherkatot ovat vähentäneet rakennusten lämmitys ja viilennystarpeita, parantaneet hulevesien hallintaa, nostaneet kaupungin imagoa ja lisänneet viherkattoja kehittävien yritysten määrää.

Chicagon kaupungin rakennusosaston kehittämä kannustusohjelma (The Green Permits Program) käynnistyi vuonna 2005. Sen tarkoituksena on saada suunnittelijoita sisällyttämään uusiin rakennuksiin kestäviä ja vihreitä elementtejä, kuten viherkattoja. Kannustimena toimii nopeutettu lupaprosessi sekä mahdollisuus lupamaksun välttämiseen rakennuksilla joilla on poikkeuksellisen pieni ympäristövaikutus.

Suunnitelmiin valitaan elementtejä ”vihreästä menusta”, johon kuuluu mm.

  • viherkatot
  • uusiutuvan energian tuottaminen ja käyttö
  • luonnollinen ilmastointi
  • edistyksellinen vesijärjestelmä/veden hallinnointi
  • edistyksellinen pyöräparkki
  • läpikulkualueiden hyödyntäminen ja vaikeasti kehitettävät alueet.

Lisäksi kaupallisten ja teollisuusrakennusten pitää täyttää USA:ssa laajalti käytössä olevan Leaderhip in Energy and Environmental Design (LEED) luokitusjärjestelmän kriteerit.

Täyttämällä vaaditut kriteerit luvan voi saada 15-30 arkipäivässä normaalin 60-90 päivän sijaan. Mitä useampi ”vihreän menun” vaihtoehto suunnitelmiin sisältyy, sitä nopeampi lupaprosessi luvataan ja korkeatasoisimmat vihersuunnitelmat voivat jopa välttyä lupamaksuilta.

Osallistuakseen The Green Permits -ohjelmaan on hakijan  toimitettava kaupungin rakennusosastolle asiakirjat, joista käy ilmi projektissa toteutettavat vihreät rakennussuunnitelmat. Suunnitelmat käydään läpi vihreään rakentamiseen erikoistuneen asiantuntijatiimin kanssa, joka myös ohjaa hakijaa nopeutetussa lupaprosessissa. Hakijan on noudatettava ohjeita, jotka edellyttävät aktiivista osallistumista arviointiprosessiin ja välitöntä reagointia esiin nouseviin asioihin. Nopeutetusta lupaprosessista koituu huomattavia säästöjä suunnittelijoille, taloudellisia etuja kiinteistön omistajille ja monia etuja vihreiden rakennusten käyttäjille.

Chicagon The Green Permits -kannustusohjelma on osa strategioiden sarjaa, joka kuuluu 2004 käynnistettyyn Chicagon vihreän rakentamisen agendaan (Green Building Agenda). Sen tavoitteena on kehittää rakennusten kestävyyttä ja toimivuutta muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. Kaupunki uskoo, että useiden aloitteiden hyödyntäminen on tärkeää kokonaisvaltaisen kehityksen aikaansaamiseksi. Vuonna 2008 Chicagossa rakennettiin enemmän viherkattoja kuin missään muussa Pohjois-Amerikan kaupungissa, mikä kuvaa kaupungin vihreän rakentamisen aloitteiden onnistumista. Chicago Climate Action Plan on asettanut kaupungille tavoitteeksi 6000 viherkattoa vuoteen 2020 mennessä.

Muita strategiasarjan aloitteita:

Viherkattoaloite (Green Roofs Initiative) tukee uusien julkisten rakennusten, kehityssuunnitelmien ja yksityisesti rahoitettujen rakennusten viherkattojen asentamista lupaamalla avustuksia ja teknisiä resursseja. Yli 50% tai 180 m2 kattoalasta peittävästä viheristutuksesta saa bonuksia. Kaupunki tarjoaa myös pienillä kaupallisilla ja asuinalueilla 5000$ avustusta viherkaton asennukseen. Kaupunki tarjoaa niin sanotun ”porkkanan” lisäksi myös ”keppiä” ja vaatii mm. jokaiselta kaupungin avustuksia nauttivalta viherkaton asentamista.

Viherkattojen parannusohjelmassa (Green Roof Improvement Program) kaupallisille rakennusprojekteille myönnetään avustuksia mikäli rakennettavasta kattopinta-alasta yli 50% peitetään kasvillisuudella, tulviin on varauduttu, viherkatot ovat näkyviä ympäröiville rakennuksille, viherkatoille on vähintään kahden vuoden ylläpitosuunnitelma ja viherkattojen hulevesien hallintakykyä ja vaikutusta lämpösaarekeilmiöön tarkkaillaan. Vihreiden kotien ohjelman (Green Homes Program) tarkoituksena on kannustaa asuinrakentajia, suunnittelijoita ja asuntojen omistajia käyttämään teknologioita, tuotteita ja keinoja, jotka lisäävät energiatehokkuutta, tarjoavat terveellisemmän sisäilman, vähentävät veden käyttöä, suojelevat luonnonvaroja, parantavat rakennuksen kestävyyttä ja vähentävät jätettä ja saasteita.

 

LÄHTEET

Chicago Green Permit Program – incentives for developers to install green roofs https://www.grabs-eu.org/membersArea/files/chicago.pdf. In: Kazmierczak, A. &Carter, J. 2010. Adaptation to climate change using green and blue infrastructure. A database of case studies.

 

3.2.2013

Print Friendly, PDF & Email