Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas

Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluoppaaseen on koottu erilaisia työkaluja ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnittelun tueksi. Työkalujen lisäksi oppaasta löytyy parhaita sopeutumiskäytäntöjä Suomesta ja ulkomailta sekä selvityksiä ja raportteja ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja niihin sopeutumisesta.

Opas on suunnattu kaupunkien ja kuntien suunnittelijoille, jotka pohtivat ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumista. Se sisältää hyödyllistä tietoa myös tontinomistajille, kaupunkilaisille sekä rakennus- ja viheralan yrityksille. Katso oppaan esittelyvideo.

Suunnitteluopas sisältää:

ilmastonmuutokseen sopeutumisen parhaita käytäntöjä Suomesta ja ulkomailta
tutkimuksia ja selvityksiä ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja siihen sopeutumisesta
työkaluja ja menetelmiä sopeutumisen suunnitteluun ja toimenpiteiden toteuttamiseen

Parhaat käytännöt, raportit ja työkalut on jaettu oppaassa neljän pääteeman alle, joilla jokaisella on oma teemavärinsä.  Teemat ovat sopeutumisen käynnistäminen, hulevesien hallinta, kaupungin lämpötilaerot sekä vihreä infrastruktuuri.

Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas on tuotettu EAKR-osarahoitetussa Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) – työkaluja suunnitteluun -hankkeessa. Lue lisää hankkeesta.

Sivuston pääteemat

banneri_hulevbanneri_lampobanneri_vihrea