Viherkertoimen käyttö kaupunkisuunnittelussa

Hankkeessa on muodostettu viherkerroinlaskentatyökalu Etelä-Suomen olosuhteisiin sekä kuvaus viherkerroinmenetelmän kehittämisestä.

Vihreän infrastruktuurin merkitys ilmastonmuutokseen sopeutumisessa korostuu kaupunkien tiivistyessä, sillä kasvillisuus vähentää tulvariskiä, sitoo hiilidioksidia, viilentää rakennetun ympäristön lämpösaarekkeita ja lisää kaupunkitilan viihtyisyyttä ja terveysvaikutuksia.

Viherkerroinmenetelmä parantaa kaupungin edellytyksiä sopeutua ilmastonmuutokseen edistämällä tonttikasvillisuuden vihertehokkuutta ja riittävän viherrakenteen säilymistä. Sen avulla voidaan joustavasti arvioida ja kehittää tapaa rakentaa tiivistä kaupunkirakennetta, joka on ilmastomuutokseen sopeutunutta, vehreää ja luo sosiaalisia arvoja pihaympäristöihin. Menetelmä on kehitetty maankäytön suunnittelun tueksi erityisesti kaavoittajien, maisema-arkkitehtien ja pihasuunnittelijoiden käyttöön.

Viherkerroin on suhdeluku tontin painotetun viherpinta-alan ja tontin kokonaispinta-alan välillä. Painotettu viherpinta-ala koostuu erilaisten viherkerroinelementtien (esim. nurmi, viherkatto, istutettava puu) yhteenlasketuista painotetuista pinta-aloista. Laskennassa käytettävät elementtien painotukset on määritelty ekologisuuden, toiminnallisuuden, maisema-arvon ja kunnossapidon näkökulmista, huomioiden Helsingin kaupungin maankäytön asiantuntijoiden näkemykset.

Helppokäyttöisen, Excel-pohjaisen viherkerrointyökalun käyttö tapahtuu kolmessa vaiheessa:

1.Tontin ominaispiirteiden määrittely, minkä pohjalta määrittyy tavoiteltava viherkerroinluku 2. Viherkerroinelementtien syöttäminen taulukkoon, joiden perusteella työkalu laskee muodostuvan viherkerroinluvun 3.Tuloskortti, jossa esitetään tärkeimmät tulokset tulostettavassa muodossa.

Tutustu työkalun kehittämisprosessiin sekä itse työkaluun kohdasta valmis aineisto.

Lisätietoa: Elina Järvelä, Helsingin kaupungin ympäristökeskus, projektikoordinaattori, elina.k.jarvela(at)hel.fi, +358 40 726 4877