Kööpenhaminan ilmastonkestävä asuinalue sopeutuu muuttuvaan ilmastoon

Kööpenhaminassa on suunnitteilla ”maailman ensimmäinen” ilmastonkestävä asuinalue, jonka on tarkoitus valmistua vuonna 2016. Asuinalueen on tarkoitus sopeutua ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin, joista erityisesti rankat sateet ovat aiheuttaneet kaupungille huomattavia haittoja ja kustannuksia.
Saint Kjeld´s square

(Kuva: Dredje Natur, 2013)

Suunnitelmien mukaan Kööpenhaminan Saint Kjeld´s Quarterin asuinalue muutetaan Kööpenhaminan vihreimmäksi. Kattava kaupunkisuunnittelun kehitysprojekti pyrkii demonstroimaan kuinka kaupunki voidaan rakentaa niin, että hulevesien hallinta voidaan toteuttaa luonnollisella ja tehokkaalla tavalla.

Alueen suunnittelussa avainajatuksena on optimoida maankäyttöä kaksinkertaistamalla  kasvillisuuden peitossa oleva maapinta-ala. Korottamalla pinnanmuotoja ja kaventamalla teitä saadaan uutta tilaa arvokkaalle luonnolle, parempi mikroilmasto ja siten enemmän urbaania elämää ja tehokas hulevesien hallinta. Laajennetuille viheralueille on myös mahdollista rakentaa uusia kahviloita ja leikkialueita.

Maankäytön suunnittelua Kööpenhaminassa

Maankäytön optimointia Kööpenhaminan ilmastonkestävän asuinalueen suunnittelussa. (Kuva: Dredje Natur, 2013)

 

Vesi on projektissa tärkeässä roolissa. Suunnitelmissa esitellään pyörätiet, jotka toimivat myös hulevesikanavina, vesitornit, viherkatot, kaupunkipuutarhat, viherhuoneet sekä kanaalit, jotka kuljettavat vettä asuinalueelta satamaan. Asuinalueen keskustaan sijoitettava valtava kelluva ympyrä suihkuttaa viileää vesisumua kuumimpina päivinä ja sadevettä keräävät vesiaiheet puistoissa ja aukioilla luovat viihtyisiä virkistysalueita. Ratkaisut luovat viihtyisän asuinympäristön, auttavat hallitsemaan hulevesiä ja lisäävät alueen biodiversiteettiä.

Kööpenhaminan kaupunki aikoo muuntaa tiheästi asutetun asuinalueen ilmastonmuutokseen sopeutumisen teknologian näyttelyalueeksi. Siitä toivotaan paikkaa, joka esittelee kuinka Kööpenhamina varmistaa kaupunkiensa selviytymisen muuttuvan ilmaston tuomista haasteista ja kuinka kaupunkialueita ja katuja voidaan päivittää huomattavasti.

Lue lisää Kööpenhaminan ilmastonkestävän asuinalueen suunnittelusta tästä.

Malmön Bo01, suosittu ekokaupunginosa merenrannalla

Ruotsin Malmössä vuoden 2001 asuntomessualueella Bo01 esiteltiin visionäärisiä asuntotyyppejä, joissa ihmiset, estetiikka, ekologisuus ja teknologia olivat suunnittelun lähtökohtana. Alueen suunnittelijat ovat saaneet kiitosta korkealaatuisista pysyvistä asumisratkaisuista, arkkitehtuurin monimuotoisuudesta ja kaupunkitiloista. Malmön asukkaat ylistävät aluetta josta onkin tullut yksi kaupungin suosituimmista käyntikohteista.

Bo01 alueen suunnittelussa keskityttiin erityisesti luonnonvarojen käyttöön ja estetiikkaan. Tuuliturbiinit tuottavat koko alueen tarvitseman sähkön, aurinkopaneelit katoilla tuottavat viidenneksen lämmöstä. Alueen asukkaita rohkaistaan säännöllisesti tarkistamaan energiankulutustaan infopaneeleista, jotka on asennettu jokaiseen asuntoon.

Pyöräteille on annettu suuri arvo alueen suunnittelussa. Vesi kulkee alueella nerokkaassa järjestelmässä lampia, avoimia kanavia sammaloituja kattoja. Alueen pyrkimyksenä on olla kansainvälinen esimerkki ympäristöön sopeutuneesta ja sosiaalisesti kestävästä tiheään asutusta kaupunkialueesta.

Kestävän ajattelun ja asukkaiden elämäntavan yhteentörmäys

Koska suuri osa asuntojen seinistä on lasia ja suunnattu merelle, tarkoittaa ratkaisu myös korkeita lämmityskustannuksia. Bo01 alueen suunnitelmiin kuului alle yksi auto taloutta kohti, mutta todellisuudessa useilla kotitalouksilla on käytössään yksi tai useampi luksusauto. Ensimmäisinä vuosina alue vuokrasi sähköautoja asukkailleen, mutta ne poistettiin vähäisen käytön vuoksi. Alueelle on myös rakennettu toimivista pyöräteistä ja bussireiteistä huolimatta useakerroksinen autoparkki.

Suosittu sijainti merenrannalla, korkeatasoinen suunnittelu, ekologisuus ja energiatehokkuus ovat tehneet Bo01 alueesta varakkaiden ihmisten suosiman. Asuntojen hinnat ovat jopa tuplasti keskivertoa korkeammalla. Aluetta kutsutaankin tanskalaisen arkkitehtuurikeskuksen Dac&Cities sivuilla kestävän ajattelun ja asukkaiden elämäntavan yhteentörmäykseksi.

Ekologisen ja ilmastonkestävän asuinalueen haasteena voikin olla paitsi edullisten asumismuotojen tarjoaminen myös asukkaiden elämäntapojen sovittaminen yhteen alueen ympäristöystävällisyyttä korostavien ratkaisuiden kanssa.

 

LÄHTEET

Dredje Natur. Det Første Klimakvarter. Viitattu 19.2.2013. https://tredjenatur.dk/portfolio/klimakvarter/

Dredje Natur. Viitattu 19.2.2013. https://tredjenatur.dk/

Furuto, A. 2012. Climate adapted neighborhood / Tredje Natur. Arch Daily.Viitattu 19.2.2013. https://www.archdaily.com/266077/climate-adapted-neighborhood-tredje-natur/

Dac&Cities. Malmö: Bo01 – an ecological city of tomorrow.  Viitattu 19.2.2013. https://www.dac.dk/en/dac-cities/sustainable-cities-2/all-cases/master-plan/malmo-bo01—an-ecological-city-of-tomorrow/

 

19.2.2013

Print Friendly, PDF & Email