CLASS-hankkeessa kehitetään vettä läpäiseviä kaupunkipintoja hulevesien hallinnan helpottamiseksi

Syksyllä 2012 käynnistyneessä VTT:n koordinoimassa CLASS-hankkeessa kehitetään uudenlaisia, vettä läpäiseviä päällysmateriaaleja, joilla voitaisiin mahdollisesti korvata tiiviitä kaupunkipintoja kuten betonia ja asfalttia. Veden imeyttäminen maaperään auttaisi kaupunkialueen hulevesien hallinnan lisäksi valumavesien kemikaalikuorman pienentämisessä.

Kaksivuotinen CLASS-tutkimus- ja tuotekehityshanke pyrkii vastaamaan kaupunkien hulevesien hallinnan haasteisiin kehittämällä uudenlaisia, vettä läpäiseviä päällysmateriaaleja kaupunkipinnoille. Konkreettisia tuloksia hankkeesta on odotettavissa pian, sillä eri materiaaliyhdistelmien laboratoriokokeet ovat juuri alkamassa. Kehitettyjä pintoja testataan projektiin osallistuvissa kaupungeissa tutkimustyön lopuksi – esimerkiksi Helsingissä pilottikohteeksi on valittu Kuninkaantammen alue.

Teknisiä ratkaisuja kaupunkipintojen läpäisevyyteen tarvitaan, sillä kaupunkien tiivistyessä ja sademäärien lisääntyessä hulevesien hallinnan haasteet kasvavat väistämättä. Uusilla vettä läpäisevillä päällysmateriaaleilla voitaisiin mahdollisesti korvata tiiviitä betoni-, asfaltti- ja kivipäällysteitä. Erityisesti laajojen ja tiiviiden pintojen kuten aukioiden, pysäköintialueiden, urheilukenttien ja jalkakäytävien läpäisevyys pienentäisi hulevesikuormitusta ja parantaisi kaupunkialueen toimivuutta.

Tavoitteena minimikuormitus hulevesiverkostoihin

Hankkeessa kehitettävät uudet päällysrakenneratkaisut on tarkoitus suunnitella ja optimoida niin, että mahdollisimman suuri osa vedestä imeytyisi maaperään ja vastaavasti mahdollisimman pieni osa päätyisi kuormittamaan hulevesiverkostoja. Hulevesien hallinnan lisäksi veden imeyttäminen maaperään auttaa pienentämään valumavesistä aiheutuvaa kemikaalikuormaa vähentäen epäpuhtauksien kulkeutumista paikallisiin vesistöihin. Pintamateriaalien lisäksi myös maanalaisia hulevesien hallintamenetelmiä (esim. betonisora, putkistot, suodatinkankaat ja vesisäiliöt) kehitetään hankkeessa. Kehiteltävät materiaalit suunnitellaan nimenomaan Suomen olosuhteisiin sopiviksi.

Kehiteltäviä tuotteita testataan eri kaupungeissa

Kaksivuotisen hankkeen puolessa välissä partnerikaupunkien tarpeet on kartoitettu ja eri materiaali- ja rakenneyhdistelmien laboratoriokokeet ovat alkamassa. Hankkeen lopussa on tarkoitus perustaa ainakin viisi pilottikohdetta partnerikaupunkeihin, joissa testataan kehitettyjä pintoja ja niiden alle tehtäviä kuivatus- ja vedenhallintajärjestelmiä. Helsingissä kohteeksi on valikoitunut Kuninkaantammi, joka on Helsingin hulevesistrategian pilottikohteena sopiva valinta hulevesien hallintaa helpottavien läpäisevien pintojen testaamiseen.

Hankkeessa on VTT:n lisäksi peräti 15 muuta partneria, muun muassa Helsingin, Vantaa, Espoon ja Oulun kaupungit sekä lukuisia eri yrityksiä. Class-hankkeessa tehdään tiiviisti yhteistyötä ruotsalaisen ”Kaupunkiympäristöjen kestävän kehityksen mukaiset harmaat ja vihreät päällysratkaisut” -projektin kanssa. Ruotsalaista hanketta koordinoi betoni-instituutti CBI ja siinä on mukana 22 eri partneria.

 

LÄHTEET

Holt, E. 2013. Research report. Climate Adaptice Surfaces CLASS workshop, 8.4.2013. https://www.vtt.fi/files/sites/class/Report_VTT_R_02444_13_CLASS_Workshop.pdf

VTT 2012. CLASS – Climate Adaptive Surfaces. Viitattu 12.9.2013. https://www.vtt.fi/sites/class/index.jsp?lang=en

Kimmo Kuisma 2013. Projektinjohtaja, talous- ja suunnittelukeskus, Helsingin kaupunki. Henkilökohtainen tiedonanto 6.9.2013.

 

16.9.2013

Print Friendly, PDF & Email