Hankkeiden myötä sopeutumiselle suunta Lahdessa

 

EU-hanke pohjana ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnittelulle

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnittelu käynnistyi Lahdessa EU-hankkeen myötä, kun kaupunginjohtaja allekirjoitti sitoumuksen Adaptation Strategies for European Cities – hankkeeseen. Se yhdistää 21 eurooppalaista kaupunkia ilmastonmuutokseen sopeutumisen tiimoilta ja sen tavoitteena on käynnistää sopeutumistyö kaupungeissa sekä rakentaa työlle strategia.

Vertaisoppiminen ja tiedonvaihto toiminnan perusteina

Hankkeeseen liittyminen velvoitti kaupungin perustamaan sopeutumistyöryhmän sekä tekemään sopeutumisohjelman. Hankkeen toiminta perustui vahvasti hankekumppaneiden väliseen tiedon ja kokemusten vaihtoon sekä tietoisuuden lisäämiseen. Vertaisoppimisen kautta saatiin arvokasta tietoa parhaista käytännöistä ja esimerkeistä.

Hyvä pohja järjestelmälliselle sopeutumistyölle

Projekti toimi hyvänä pohjana järjestelmälliselle ilmastonmuutokseen sopeutumistyölle. Vaikka Lahdessa sopeutumiseen liittyvää työtä oli tehty jo muiden toimien kuten hulevesityön ja Lahden hulevesisuunnitelman yhteydessä, antoi hanke alkusysäyksen olemassa olevan sopeutumistyön kokoamiselle.

Vaikka Lahti ei mahdollisesti tule kokemaan rajuimpia ilmastonmuutoksen vaikutuksia, voivat aineelliset vahingot nousta suuriksi. Hankkeen tarjoamat valmennuskäynnit auttoivat hahmottamaan jo tehdyn sopeutumistyön laajuutta kaupungissa, ja hankkeen ympärille koottu työryhmä kaupungin eri toimijoista laajensi tietämystä kaupungin sisällä tehtävistä toimenpiteistä.

 

LÄHTEET