Rajaukset

Onko kyseessä uudisrakentamiskohde?
Kyllä Ei

Maankäyttö
Asuinalueet
Palvelujen alueet
Kaupan- ja liikerakentamisen alueet
Teollisuustoimintojen ja logistiikan alueet
Pihatyyppi
Onko kyseessä umpikortteli?
Kyllä Ei

Kansipihan osuus alle 25 % (ei vaikutusta)
Kansipihan osuus 25-75 %
Kansipihan osuus yli 75 %
Onko tontilla mahdollisuutta liittyä erillisviemäröintiin?
Kyllä Ei
Onko ≤ 50 m etäisyydellä tontista luonnonsuojelualuetta/vesistöä/luonnonkasvillisuudesta koostuvaa viherkäytävää?
Kyllä Ei
Onko läpäisemätön maaperä/pohjavesi keskimäärin vähintään 100 cm maanpinnan alapuolella?
Kyllä Ei
Onko tontilla tilaa vieviä uusiutuvan energian tuotantoratkaisuja (esim. aurinkopaneeli, pientuulivoimala)?
Kyllä Ei
Korttelinumero
Tonttinumero
Tontin pinta-ala
Rakennusten peittopinta-ala, m²
Kerrosala, k-m²
Rakennusten peittopinta-ala suhteessa tontin pinta-alaan
Kerrosalan suhde tontin pinta-alaan

Elementtikohtaiset minimitasot


Viherkerroin

Säilytettävä kasvillisuus

Pinta-ala tai lukumäärä
Painotus
Painotettu pinta-ala, m²
Säilytettävä hyväkuntoinen isokokoinen (täysikasvuisena > 10 m) puu, vähintään 3 m (à 25 m²) kpl
Säilytettävä hyväkuntoinen, pienikokoinen (täysikasvuisena ≤ 10 m) puu, vähintään 3 m (à 15 m²) kpl
Säilytettävä hyväkuntoinen puu (1,5-3 m) tai iso pensas (à 3 m²) kpl
Säilytettävä luonnonniitty tai luonnonmukainen pohjakasvillisuus m²
Säilytettävä luonnonmukainen avokallio (ainakin osittain paljas kalliopinta, vähäisesti puustoa) m²

Istutettava / kylvettävä kasvillisuus

Pinta-ala tai lukumäärä
Painotus
Painotettu pinta-ala, m²
Isokokoinen puu, täysikasvuisena > 10 m (à 25 m²) kpl
Pienikokoinen puu, täysikasvuisena ≤ 10 m (à 15 m²) kpl
Isot pensaat (à 3 m²) kpl
Muut pensaat m²
Perennat m²
Niitty tai keto m²
Viljelypalstat m²
Nurmikko m²
Viherkatot ( > 0,3 m) m²
Viherkatot (0,05 - 0,3 m) m²
Monivuotiset köynnökset (à 2 m²) kpl
Viherseinä, vertikaalinen pinta-ala m²

Pinnoitteet

Pinta-ala tai lukumäärä
Painotus
Painotettu pinta-ala, m²
Puoliläpäisevät pinnoitteet (esim. nurmikivi) m²
Läpäisevät pinnoitteet (esim. sora- ja hiekkapinnat, kivituhka) m²

Hulevesien hallinta-rakenteet

Pinta-ala tai lukumäärä
Painotus
Painotettu pinta-ala, m²
Sadepuutarha (biosuodatusalue,ei pysyvää vesipintaa), jossa monipuolista ja kerroksellista kasvillisuutta m²
Imeytyspainanne kasvillisuus- tai kiviainespinnalla (ei pysyvää vesipintaa, läpäisevä maaperä) m²
Imeytyskaivanto (maanalainen) m²
Kosteikko tai tulvaniitty luonnonmukaisella kasvillisuudella (ainakin osan vuodesta pysyvä vesipinta; muun ajan maa pysyy kosteana) m²
Viivytyspainanne kasvillisuus- tai kiviainespinnalla (ei pysyvää vesipintaa) m²
Viivytyskaivanto tai -säiliö (maanalainen) m²

Bonus-elementit, max 1 piste/osa-alue

Pinta-ala tai lukumäärä
Painotus
Painotettu pinta-ala, m²
Hulevesien kerääminen läpäisemättömiltä pinnoilta kasteluvedeksi tai ohjaaminen hallitusti läpäisevälle kasvillisuudelle maassa m²
Hulevesien ohjaaminen läpäisemättömiltä pinnoilta rakennettuihin vesiaiheisiin, kuten lampiin ja puroihin, joissa vesi vaihtuu/kiertää m²
Jalopuut ja metsähaapa, istutettava tai säilytettävä isokokoinen puu (à 25 m²) kpl
Havupuut, istutettava tai säilytettävä isokokoinen puu (à 25 m²) kpl
Havupuut, istutettava tai säilytettävä pienikokoinen puu (à 15 m²) kpl
Varjostava isokokoinen puu (à 25 m²) rakennuksen etelä- ja lounaispuolella (erityisesti lehtipuut) kpl
Varjostava pienikokoinen puu (à 15 m²) rakennuksen etelä- ja lounaispuolella (erityisesti lehtipuut) kpl
Viljelyyn soveltuvat hedelmäpuut (à 15 m²) kpl
Viljelyyn soveltuvat marjapensaat (à 3 m²) kpl
Valikoima alueella luontaisesti esiintyviä lajeja- väh. 5 lajia/100 m² m²
Helsingille ominaiset puulajit ja kukkivat puut ja pensaat - väh. 3 lajia/100 m² m²
Perhosniityt m²
Näyttävästi kukkivat/tuoksuvat istutukset m²
Viljelylaatikot m²
Lebonimiseen tai urheiluun osoitettu läpäisevä pinta (esim. hiekka- tai sorapintaiset lebonipaikat, urheilukenttänurmi) m²
Yhteiskäytössä olevat kattoterassit, joissa kasvillisuutta vähintään 10 % pinta-alasta m²
Säilytettävä kuollut maapuu/kanto (à 5 m²)
Linnunpöntöt (à 2 m²)
Painotettu pinta-ala yht., m²


Tuloskortti

Päivämäärä: 21.08.2018

Korttelin numero

Tontin numero

Viherkerroin

Tavoitetaso
Minimitaso

Elementtikohtaiset minimitasot täytetty

Hulevesien-hallintarakenne
Säilytettävä kasvillisuus

Elementtikohtaiset minimitasot

Viherkertoimeen sisällytetyt elementit

Säilytettävä kasvillisuus: kpl %
Istutettava kasvillisuus: kpl %
Pinnoitteet: kpl %
Hulevesien hallintarakentee:t kpl %
Bonuselementit: kpl %

Yhteensä: kpl %

Täyttäjän kommentit: